Захист прав людини в містах

Вимірювання рівня розвитку та соціальної стійкості в міських поселеннях

Як відомо, половина населення нашої планети проживає у містах. Підвищення якості міського життя має вирішальне значення для захисту низки громадянських і соціальних прав людини, зокрема права на економічний розвиток, працевлаштування, соціальне забезпечення, захист довкілля, ефективне використання енергії, культурне самовираження, участь у політичному житті (недискримінаційне та раціональне муніципальне управління, що користується довірою громадян) тощо.

Лише «розумні міста» можуть забезпечити сталий захист цих важливих прав шляхом раціонального використання інформаційних ресурсів і комунікаційних технологій, залучення громадськості до участі в економічних, політичних і соціальних процесах. Простіше кажучи, «розумні міста» служать інтересам людей, сприяючи реалізації їхніх прав і економічному процвітанню.

Проект «розумне місто» спрямований на втілення стандартів, що містяться в міжнародних правових актах Організації Об’єднаних Націй, Ради Європи та інших міжнародних організацій, як то Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадянські та політичних права, Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Європейська хартія з охорони прав людини в місті, Всесвітня хартія-порядку денного з прав людини в місті, Європейська хартія місцевого самоврядування тощо.

Відповідно до цих стандартів, «розумні міста» мають зосереджуватися на забезпеченні рівності, соціальної інтеграції, участі громадськості, перспектив, прозорості, доступу до інформації та захисту соціальних прав людини в найширшому розумінні.

Створення «розумних міст» і захист прав мешканців міст потребує розробкистандартизованих індикаторів вимірювання економічних, соціальних і екологічних стандартів з метою оцінювання ходу досягнення результатів, їх закріплення та впровадження, а також порівняння результатів різних міст, залучення представників бізнесу та громадянського суспільства.

У рамках магістерської програми з розвитку розумних міст в Університеті Жирони, Каталонія, Іспанія, під керівництвом завідувача кафедрою д-ра Марії-Луїзи Марсаль-Льякуна було розроблено ряд комплексних і всеохоплюючих індикаторів для вимірювання рівня охорони прав людини в містах.

Для їх реалізації даних проектів і випробування індикаторів було обрано два міста — Жирона (Каталонія, Іспанія) та Київ (Україна), і передбачає:

- вивчення наявних джерел даних на муніципальному рівні;

- отримання даних від міських служб і громадських організацій;

- встановлення співвідношення між якістю роботи міських служб і захистом прав людини;

- визначення відсутніх або неналежно представлених сфер роботи міських служб і прав людини;

- вимірювання рівня якості роботи міських служб і захисту прав людини за допомогою передбачених методикою індикаторів;

- розробка рекомендацій з метою усунення виявлених недоліків.

Випробування індикаторів надасть можливість владі міст:

- визначити, наскільки ефективно вони задовольняють потреби мешканців міст відповідно до об’єктивних критеріїв, що піддаються визначенню, а також встановити способи підвищення якості надаваних послуг і міського життя;

- отримати передовий науковий досвід уніфікації оцінювання захисту прав людини в містах і взяти участь у розробці та випробуванні об’єктивних критеріїв, що ляжуть в основу міжнародних стандартів і нових стандартів, які запроваджуватимуться в Іспанії;

- отримати порівняльні дані з інших міст, які також випробовують зазначену методику;

- випробувати свої муніципальні системи управління інформацією та доступу до даних, щоб вдосконалити процедури збору, аналізу, використання та захисту даних;

- закласти основи ефективної співпраці із громадянами, громадськими організаціями та суб’єктами господарювання (особливо з високотехнологічними компаніями та комунальними підприємствами/постачальниками послуг) у рамках сталих процесів, що сприяють розвитку міст;

- взяти участь в інформаційно-роз’яснювальній роботі;

-виявити готовність впроваджувати міжнародні та європейські стандарти з урахуванням необхідності захисту прав людини в містах.